Edufit Bus
  • Ứng dụng quản lý xe bus của tập đoàn Edufit – sử dụng nội bộ trong tập đoàn
  • Giúp quản lý công việc của các Monitor và Giám sát xe bus
  • Hỗ trợ phản ánh tình trạng đi xe bus của học sinh ngay tại thời điểm vận hành
  • Phản ánh đúng thời gian xe đến trường
  • Thực hiện gửi tin nhắn cho phụ huynh học sinh để thông báo về tình trạng đến trường và ra về của con
Edufit Bus
  • Ứng dụng quản lý xe bus của tập đoàn Edufit – sử dụng nội bộ trong tập đoàn
  • Giúp quản lý công việc của các Monitor và Giám sát xe bus
  • Hỗ trợ phản ánh tình trạng đi xe bus của học sinh ngay tại thời điểm vận hành
  • Phản ánh đúng thời gian xe đến trường
  • Thực hiện gửi tin nhắn cho phụ huynh học sinh để thông báo về tình trạng đến trường và ra về của con